Τετάρτη, 29 Μαΐου 2013

Η ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΤΟΞΟΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ


 

     Η Παραδοσιακή Τοξοβολία ανεβίωσε στη σύγχρονη Ελλάδα, μόλις, τον χειμώνα του 2005, όταν επέστρεψε στη χώρα από την Ουγγαρία όπου είχε μεταβεί για εκπαίδευση στην Έφιππη Τοξοβολία, στη Σχολή του παγκόσμιου πρωταθλητή Κάσσαι Λάγιος, ο Έλληνας μαθητής του Αριστοτέλης Ηρ. Καλέντζης, φέρνοντας μαζύ του και το πρώτο παραδοσιακό τόξο, ένα Μαγυάρικο "Kassai" 35 λιβρών το οποίο, σήμερα, αποτελεί τον ιστό της Σημαίας της Ομάδος μας. Δυστυχώς, μέχρι την εποχή αυτή στην Ελλάδα ήταν γνωστή μόνον η, ούτως αποκαλούμενη, "Ολυμπιακή" Τοξοβολία, εκπροσωπούμενη από την οικεία Ομοσπονδία (Ε.Φ.Ο.Τ.) η οποία, αν και στον ιστότοπό της δηλώνει ότι εκπροσωπεί και την Παραδοσιακή Τοξοβολία, ουδεμία σχέση έχει με αυτή και κανένα έργο ή υποδομή έχει επιτύχει υπέρ αυτής μέχρι σήμερα.     Ευρύτερα, η Παραδοσιακή Τοξοβολία αρχίζει να διαδίδεται ραγδαία στην Ελλάδα από το 2008 όταν ιδρύεται η "Ελληνική Εφιπποτοξοτική Εταιρεία" και αρχίζει η συστηματική εφιπποτοξοτική εκπαίδευση των "Ελλήνων Κενταύρων" με αδιάκοπες εβδομαδιαίες Προπονήσεις μαζικής προσελεύσεως στη Παραδοσιακή Τοξοβολία.     Από τότε, η Παραδοσιακή Τοξοβολία υπηρετείται και διαδίδεται ανελλιπώς από την Ελληνική Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας "Έλληνες Κένταυροι" με ιδιαίτερη προσοχή και προπονητικά προγράμματα υιοθετημένα από έγκριτες Ουγγρικές και Ιαπωνικές Σχολές. Σ' αυτές τις εβδομαδιαίες Προπονήσεις η Ομάδα των "Ελλήνων Κενταύρων" χρησιμοποιεί κατ'  αποκλειστικότητα παραδοσιακά τόξα και λοιπό εξοπλισμό, ενώ εφαρμόζει ευρύτατο συστηματικό ασκησιολόγιο συνεχώς ανανεούμενο.     Το "πνεύμα" των Προπονήσεων Παραδοσιακής Τοξοβολίας των "Ελλήνων Κενταύρων" είναι αυστηρώς ομαδικό, όπως σε όλες τις μεταναστευτικές Κοινωνίες των αρχαίων νομαδικών λαών στις οποίες, αν όλη η κοινότητα δεν ήταν αξιόμαχη ελάχιστη αξία είχε εάν μόνον κάποια από τα μέλη της ήξεραν να πολεμούν. Έτσι, όλοι όσοι μετέχουν των Προπονήσεών μας λογίζονται ως "ένας άνθρωπος" που κάθε φορά καλείται να προοδεύσει τοξευτικά, κάτι που αποτρέπει την ανάπτυξη ανταγωνιστικών τάσεων κι εξασφαλίζει ηρεμία, αυτοσυγκέντρωση, απόλαυση και πρόοδομε κάθε τόξευση.


     Η επιτυχία του εκπαιδευτικού προγράμματος Παραδοσιακής Τοξοβολίας των "Ελλήνων Κενταύρων" έχει επιβεβαιωθεί στους διεθνείς αγώνες W.T.A.F. 2010 της Ν. Κορέας όπου η Ελληνική Ομάδα τιμήθηκε με διεθνές βραβείο τοξευτικής επιδείξεως και στους, επίσης, διεθνείς αγώνες της Κωνσταντινουπόλεως 2012 (Τουρκία) κατά τους οποίους, Μέλη της τιμήθηκαν με ένα κύπελλο και δύο μετάλλια. 

     Η Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας "Έλληνες Κένταυροι" προσεγγίζει την Παραδοσιακή Τοξοβολία τελετουργικά ως ιερή γνώση και τέχνη η οποία διδάσκεται απολύτως δωρεάν, επιπλέον δε, χορηγούνται δωρεάν κοινόχρηστα παραδοσιακά τόξα σε όποιο Μέλος της αντιμετωπίζει δυσχέρεια αποκτήσεως ατομικού τόξου.
TRADITIONAL ARCHERY IN GREECE  Traditional Archery has revived in modern Greece during the winter of 2005 by Aristotle Herc. Kalentzis, right after his return from his first training in Horseback Archery at the school of the world champion Kassai Lajos which is based in Hungary. Those days the regenerator of Greek Traditional Archery brought with him from Hungary the first traditional bow, a Magyar-"Kassai".


     Unfortunately, up to that day, the only type of Archery known in Greece was the, so called, "Olympic" Archery, which was represented by the National Federation of Greek Archery (E.F.O.T.) which despite its declaration that it also represent "Traditional Archery" in Greece, it has absolutely no relationship nor has it ever performed any actions or foundamental support for its Traditional Archery benefit up to today.


     Traditional Archery has began its leaps of recognition and spreading around Greece, during 2008 upon the foundation of "Hellenic Horseback Archery Society" and thus the beginning of the training under a concrete structured system of thw “Greek Centaurs” with uninterrupted weekly training sessions in Traditional Archery always with a growing number of participants.     Since then, Traditional Archery is being supported and being promoted methodically by the  Team of “Greek Centaurs” with special attention paid upon its promotion and training programs that have been adopted from the Hungarian and Japanese relevant schools. In these weekly training sessions, the Team of the “Greek Centaurs” uses, exclusively, traditional bows and supplies a wide methodical exercise manual that is constantly being revised and renewed.     The “spirit” of the training sessions of Traditional Archery of the “Greek Centaurs” is of a unique “team nature” as it is in all migrant societies of the ancient nomadic nations, where if not the entire society wasn’t always war ready it was of minor importance if only some of the society’s members knew how to fight.     Therefore, all members that get involved in the training sessions of Traditional Archery of the “Greek Centaurs” are viewed upon as “one person” that is being challenged to progress in Archery, and that alone diverts the trainees from the competitional trends and it promotes calmness, concentration, enjoyment and progress with each Archery session.     The success of the training program of Traditional Archery of the “Greek Centaurs” has been certified during the International Games of  W.T.A.F. 2010  in S. Korea where the Greek Team has been honoured with the International Award of Archery Showmanship. “Greek Centaurs” has been also honoured with a cup and two medals during the International Games in Constantinople (Turkey, 2012).     The Greek Horseback Archery Team “Greek Centaurs” approached Traditional Archery ritually as a “holly knowledge and art” and it is being taught without any financial obligation of its members. Over and above, the Team offers for common use traditional bows to the members that cannot afford to own their own bow.  
        

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.