Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ "ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ"     Σε μιαν εγωϊστικήν εποχή υπάρχει ...μια εξαίρεση : οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ"! Εκείνο που μάθαμε ως δρομάρηδες στις στράτες του Κόσμου είναι να είμαστε μαζύ, να νοιώθουμε την συντροφικότητα σε κάθε περίσταση.


     Ομάδα Πολεμιστών δεν σημαίνει μόνο "μάχεσθαι" αλλά σημαίνει κοινά αισθήματα και οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" είναι πολλά περισσότερα από μία απλή Ομάδα Έφιππης Τοξοβολίας.


     Προπονούμεθα όλοι μαζύ και απολαμβάνουμε τη ζωή και τον πόλεμο όλοι μαζύ σε κάθε Προπόνησή μας. Αυτό σημαίνει ένα πλήθος συναισθημάτων ανά πάσα στιγμή. Κάθε Σάββατο και Κυριακή απόγευμα, όπως πάντα...     H τελευταία Προπόνησή μας ήταν το ίδιο εξαιρετική όπως όλες! Οι υπο-Ομάδες εργάσθηκαν άψογα και οι δύο Αρχηγοί Βολής εκτέλεσαν τέλεια τα καθήκοντά τους κάτω από τον Αρχηγό Ομάδος, τον Αρπάλυκο. Η Χαρά και ο Πάνος υπήρξαν πράγματι μοναδικοί!     Πολλών ειδών ασκήσεις με καλό συντονισμό, πολλές εύστοχες τοξεύσεις, γενικώς μια όμορφη εμπειρία. Αλλά...


     Η μεγάλη έκπληξη προέκυψε όταν ο Αρπάλυκος έφερε μαζύ του μία πλήρη "συλλογή" επιτόπιας επισκευής βελών για να επιδιορθώνει αμέσως τα σπασμένα βέλη των Συντρόφων μας!


     Ενώ οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" τόξευαν ο Αρπάλυκος επικεντρώθηκε να επισκευάζει τα σπασμένα βέλη τους. Ενώ οι άλλοι απελάμβαναν την Τοξοβολία, ο Αρπάλυκος προσπαθούσε να τους κάνει ευτυχείς.


     Τα δύο τελευταία βέλη όλοι τα ετόξευσαν με τα μάτια κλειστά. Μόνον ένα βέλος άγγιξε τον στόχο που ήταν τοποθετημένος σε απόσταση 15 μέτρων και είχε επιφάνεια 30Χ25 εκατοστομέτρων. Το 95% όλων των άλλων βελών βρέθηκαν κοντά στο στόχο σε μία απόσταση 30 εκατοστομέτρων. Αλλά το αποτέλεσμα ήταν σημαντικό γιατί όλοι νοιώσαμε σαν να ήμασταν ένας Τοξότης.


     Κι εκείνο που απομένει από μία τέτοιαν εμπειρία είναι τα έξοχα συναισθήματα για τα οποία και μόνον οι "ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΕΝΤΑΥΡΟΙ" αξίζουν!
"GREEK CENTAURS"  TEAM-SPIRIT


     During a very egoistic era there is ...an exception: “GREEK CENTAURS”! What did we learn during our trip on the roads of world is to be together, to enjoy companionship under every circumstance.     A fighters' Team doesn't mean only fighting; it means common feelings and “GREEK CENTAURS” are many more than a simple Horseback Archery Team.


     We are training all together; we are enjoying life and war all together in every training session. It means a lot of common feelings every single moment. Every Saturday and Sunday evening as always…


     Our last training session was same perfect as usual! Sub-groups were worked perfectly and two different shooting-line’s leaders were perfect during their duties under Team-leader Harpalycus! Chara and Panos were really unique! Many kind of exercises very well coordinated, very accurate shootings, a nice experience in general! But…


     The great surprise was when the Team-leader Harpalycus brought with a complete …kit to repair instantly broken arrows of our Comrades!

     While “GREEK CENTAURS” were shooting, Harpalycus focused on repairing their broken arrows. While other enjoying Archery, Harpalycus made efforts to make other happy!


     Last two arrows everybody shoot keeping closed the eyes. Only one arrow touched a target measuring 30X25 cm in a distance of 15 meters. 95% of other arrows were near the target in a distance of 30 cm. But the result was great because all together felt like it was only one Archer!


     What remains from an experience such this are distinguished feelings and only for these “GREEK CENTAURS” Team is worth!


______________

Links to Albums:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.