Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

NA ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΝ ΤΑ ΑΡΧΕΙΑ
ΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ     Όπως αναφέρει σε εγκύκλιό του ο υφυπουργός Εσωτερικών, Ντίνος Ρόβλιας, τα Αρχεία αποτελούν σημαντική παράμετρο για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και πηγές αντλήσεως ιστορικού ενδιαφέροντος στοιχείων.

     "Οι πρόσφατες μεταβολές στην κεντρική διοίκηση (συγχωνεύσεις υπουργείων και φορέων) και ιδιαίτερα η μεγάλης κλίμακας διοικητικές μεταρρυθμίσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση που εισήγαγε ο ν. 3852/2010 για τον "Καλλικράτη", αναφέρεται στην εγκύκλιο, "δεν πρέπει να αποτελέσουν σε καμία περίπτωση αιτία αυξήσεως του κινδύνου απώλειας ή αυθαίρετης καταστροφής δημοσίων αρχείων χωρίς την τήρηση των νόμιμων διαδικασιών".

     Συνεπώς "οι υπηρεσίες και οι φορείς του Δημοσίου καλούνται να συνεργάζονται με τα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ) που οφείλουν να επιλέξουν τα "ιστορικού ενδιαφέροντος έγγραφα ακόμη και στην περίπτωση που πρόκειται για εκκαθάριση διαβαθμισμένου αρχειακού υλικού".

     Όλες οι υπηρεσίες του δημοσίου καλούνται να ορίσουν έναν υπάλληλο για την επισήμανση και απογραφή των Αρχείων, για την πρόληψη απωλειών και καταστροφών δημοσίων εγγράφων και για την παρακολούθηση των εκκαθαρίσεων των Αρχείων.

     Με επίγνωση της σημασίας στην καταγραφή της σημαντικής Ιστορίας του Κέντρου Εκπαιδεύσεως Ιππασίας (Κ.Ε.ΙΠΠ.), αμέσως μετά την είσοδό μας σε αυτό, ζητήσαμε από την (τελευταία) Διοίκησή του την άδεια προσβάσεως στα Αρχεία του προκειμένου να καταγράψουμε την ιστορική διαδρομή του η οποία δεν αποτελεί την "διαδρομή" ενός μεμονωμένου ιππικού ομίλου, αλλά, ολόκληρης της Ελληνικής Ιππασίας. Δυστυχώς, το αίτημά μας ουδέποτε ικανοποιήθηκε!

     Θεωρούμε ότι η εφαρμογή του περιεχομένου της ως άνω εγκυκλίου είναι ζωτική για τον δημόσιο βίο αλλά και την επακριβή αποτίμηση των πεπραγμένων της δημοσίας διοικήσεως, γι αυτό εμμένουμε στο αίτημά μας προς την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού (ως επιβλέπουσα Αρχή του διαλυθέντος Κ.Ε.ΙΠΠ.) ώστε να μην "εξαφανισθεί" η σημαντική προσφορά του Κ.Ε.ΙΠΠ. προς την Ελληνική Ιππασία, όπως πασχίζουν οι "νεκροθάπτες" του, ή μάλλον τα ερπετά που αποδομούν τον Πολιτισμό μας.  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.